"Techniek op de molen"

Na de zomer meer...

"Euver de grens"


Kijk voor het hele project "Euver de grens" op "publikaties en lesmaterialen"

Foto ©Jos De la Haye

ga naar kidspagina

OVER ONS
Joost van der Stappen
Jacques Manders
Thieu Munnecom
Truus Scheres
Willy Moors


Na tientallen jaren gewerkt te hebben in het basisonderwijs, willen wij - Jacques Manders & Truus Scheres - onze kennis en ervaring inzetten bij het ontwikkelen van onderwijsprojecten. In al die onderwijsjaren hebben wij ons toegelegd op het zelf ontwerpen en maken van lesmateriaal, dat we steeds konden aanpassen en verfijnen omdat wij er in onze eigen groepen mee werkten. Ook hebben we veel collega’s enthousiast kunnen maken.


Itter met eine Franse slaag
Film "Kal euver de Wal".
Met Merel en Mees in de schooltuin van basisschool St.– Lambertus uit Neeritter


WAT WIJ DOEN


De werkdruk in het onderwijs is de laatste jaren enorm toegenomen. Opbrengstgericht werken verhoogt de druk, zowel wat de klassenorganisatie als de bijbehorende administratie betreft. Natuurlijk is het belangrijk de vakken lezen, taal en rekenen goed in het vizier te houden, en dit vraagt nogal wat van de leerkrachten. Zij moeten, vaak in volle combinatieklassen, proberen om aan alle eisen te voldoen. Tijd om zelf materiaal te maken, afgestemd op de omgeving van het kind, is er al lang niet meer.

De nieuwsgierigheid van kinderen, hun werkplezier en motivatie bij het leren buiten de klas én de verrassende resultaten hebben ons de gedrevenheid bezorgd om voor deze manier van werken aandacht te blijven vragen.

Naar onze visie komt het werken op deze wijze óók de opbrengst voor lezen, taal en rekenen ruimschoots ten goede. Wij actualiseren projecten die we gemaakt hebben, en ontwerpen nieuwe. We voorzien de projecten van eigen verhalen en tekeningen, digitale presentaties, informatiemateriaal en opdrachten.

Tegen minimale kosten bieden wij deze projecten aan scholen aan. Wij komen zelf naar de kinderen toe om de projecten te introduceren. Alle materiaal is te gebruiken met een minimum aan voorbereidingstijd voor de groepsleerkrachten. De opdrachten zijn ontworpen om door de kinderen zelfstandig verwerkt te worden. Via de mail is onze "helpdesk" te consulteren, voor de leerkrachten, maar ook voor de kinderen. Op deze wijze willen wij een bijdrage leveren aan het verkennen van de leefomgeving door de kinderen zelf.

Klik op de knop onderwijs om te lezen volgens welke onderwijstheorieën onze projecten zijn opgebouwd.

AANMOEDIGINGSPRIJS
Aanmoedigingsprijs kunst en cultuur 2015 van de gemeente Leudal uitgereikt op 13 maart 2016.


LINTJE


De belevingstochten leverden een verrassing op:
5 mei 2016 werd een lintje uitgereikt.


PRIVACYPROTOCOL IN HET KADER VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING VAN DE STICHTING EDUMAREGEGEVENS DOOR EDUMARE GEBRUIKT


Naam, post adres, telefoonnummer(s), mailadres, bankgegevens.


GRONDSLAG VOOR HET BEWAREN ERVAN


De gegevens zijn noodzakelijk om een overeenkomst te kunnen uitvoeren bij: bestellingen, offertes voor projecten of diensten en de uitvoering ervan. Het handelt om alleen die overeenkomsten die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de stichting. Edumare maakt geen persoonsgerichte reclame en voor de website worden geen cookies gebruikt.


OPSLAG VAN DE GEGEVENS


Gegevens zijn digitaal opgeslagen en alleen toegankelijk voor de secretaris en de voorzitter. De bankgegevens blijven minimaal zeven jaar bewaard, in het kader van de administratieplicht voor stichtingen of verenigingen. Naam, adres, telefoonnummer en mailadres worden op schriftelijk verzoek verwijderd.


FOTO’S


Voor het publiceren van foto’s van personen wordt vooraf toestemming gevraagd, in het algemeen (bijvoorbeeld bij een evenement) of persoonlijk (bijvoorbeeld bij onze activiteiten voor scholen).